Hvordan beregnes sykehjelp?

Det er ulike satser for inntektskompensasjonen fra SOP for leger autorisert før og etter 1.1. 1993.

 


Se alternativet som passer for ditt autorisasjonstidspunkt.