For 2018 gjelder følgende satser:

Inntektskompensasjon

  • 45 % av brutto praksisinntekt
  • fradrag for beregnede sykepenger fra folketrygden knyttet til praksisen
  • maksimum 12 * G = kr 1 123 608 i 2018

 

Utgiftskompensasjon

  • brutto: 35 % av brutto praksisinntekt
  • maksimalt kr 839 000 i 2018
  • dog aldri mer enn 90 % av dokumenterte driftsutgifter
  • bortfaller eller reduseres når legen har andre inntekter til dekning av utgiftene, så som praksisleie fra vikar, eller ikke har faste driftsutgifter utover det basisgodtgjørelse/driftstilskudd dekker.
  • ulik beregning for fastlege versus privatpraktiserende spesialist

Bruk kalkulatoren for å beregne sykehjelp