Fødselsstønad for vikar

Dersom vikariatet har hatt varighet av mindre enn seks måneder på fødselstidspunktet, ytes ikke fødselsstønad. Det holder altså ikke å ha arbeidet som vikar i minst seks måneder forut for foreldrepermisjonen / fedrekvoten. Det er fødselstidspunktet som avgjør.

 

Hvis du har vært vikar i minst seks måneder, har du rett til ordinær stønad inntil utløpet av avtalt vikarperiode.

 

Søknadsskjema finner du her.