Pleiepenger/opplæringspenger for vikar

Dersom vikariatet har hatt varighet av mindre enn tre måneder før fraværet, ytes ikke pleiepenger. Ellers ordinær stønad inntil utløpet av avtalt vikarperiode.

 

Søknadsskjema finner du her.