For rett til fødselsstønad fra SOP må du være innvilget enten foreldrepenger eller fedrekvote fra Nav

Det er viktig at du søker Nav først . Du kan graderer uttaket ved å kombinere med jobb. Du kan også utsette uttak pga. jobb, men det er viktig at du følger opp frister i Nav for ikke å miste rett til stønad både fra Nav og fra SOP.

 

SOP tilstås stønad for samme periode og med samme ytelsesgrad som du har fått i vedtaket fra Nav. Uttaket i Nav og SOP er fleksibelt både for foreldrepenger og fedrekvote.