Stønaden beregnes ut fra dine brutto praksisinntekter

Dette vil typisk være:

 

  • trygderefusjoner

  • egenandeler

  • praksiskompensasjon 

  • basisgodtgjørelse eller driftstilskudd

Inntekter fra legevakt inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

 

Hovedregelen er at inntektene fra året forut for sykmeldingen skal brukes. Men hvis du nylig har startet i privat praksis, eller foregående års inntekt av annen grunn ikke er representativ, vil et annet beregningsgrunnlag måtte fassettes - kontakt gjerne SOP for å avklare dette før du søker.

 

Det er ulike regler og satser avhengig av om permisjonen startet i 2017 eller 2018 - velg det aktuelle året for å se hva som gjelder for deg.