Slik beregnes pleiepenger i 2017

Inntektskompensasjon

  • 45 %v brutto praksisinntekt
  • fradrag for beregnede foreldrepenger fra folketrygden knyttet til praksisen
  • maksimum 12 * G: i 2017 kr 1 110 912

Utgiftskompensasjon

  • brutto: 35 % av brutto praksisinntekt
  • maksimalt i 2017 kr 830 00
  • dog aldri mer enn maksimalt 90 % av dokumenterte driftsutgifter
  • bortfaller eller reduseres når legen har andre inntekter til dekning av utgiftene, så som praksisleie fra vikar, eller ikke har faste driftsutgifter utover det basisgodtgjørelse/driftstilskudd dekker.
  • ulik beregning for fastlege versus privatpraktiserende spesialist