SOP er opptatt av å ivareta ditt personvern

Vi er avhengige av tillit fra våre medlemmer. Derfor er vi blant annet opptatt av å ivareta ditt personvern. Alle dine personopplysninger skal være trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, blant annet fødselsnummer, kontaktinformasjon og opplysninger om hvilke ytelser du har mottatt fra SOP.

 

SOP har konsesjon fra Datatilsynet til å lagre og oppbevare medlemsopplysninger.

 

Ved søknad om avbruddsytelser gir du samtykke til at opplysninger om deg i anonymisert form kan benyttes i forskningsøyemed.

 

Ved søknad om pensjoner gir du samtykke til at SOP eller Gabler pensjonstjenester AS kan motta relevante opplysninger fra angitte kilder, som derved løses fra sin taushetsplikt.