Fleksibelt uttak i 2018

10 års alderspensjon

  • Fra fylte 62 år: kr 180 403
  • Fra fylte 67 år: kr 212 710
  • Fra fylte 70 år: kr 240 033

 

Alderspensjon til fylte 77 år

  • Fra fylte 62 år: kr 129 584
  • Fra fylte 67 år: kr 212 710
  • Fra fylte 70 år: kr 322 981

 

Pensjonen økes med 55 prosent av pensjonsreferansen* (i 2018 kr 48 950) for hvert barn under 18 år som du har forsørgeransvar for.

 

*Pensjonsreferansen er en beregningsfaktor som har betydning for retten til ytelser, og for størrelsen på ytelsene.

  • Fastsettes av SOPs styre en gang per år - med virkning fra 1. januar året etter. 
  • Pensjonsreferansen for 2018 utgjør kr 89 000.