Hvordan beregnes ektefellepensjon?

Ektefellepensjon beregnes til 75 prosent av SOPs pensjonsreferanse (i 2018 kr 66 750).

 

Full opptjeningstid er 35 år

Pensjonen reduseres med 1/35 for hvert år det avdøde medlemmet mangler på full opptjeningstid

Ektefellepensjon samordnes med pensjon fra tjenestepensjonsordninger