Hvordan beregnes ektefellepensjon?

Ektefellepensjon beregnes til 75 prosent av SOPs pensjonsreferanse (i 2017 kr. 64 500,-).

 

  • Full opptjeningstid er 35 år
  • Pensjonen reduseres med 1/35 for hvert år det avdøde medlemmet mangler på full opptjeningstid
  • Ektefellepensjon samordnes med pensjon fra tjenestepensjonsordninger