Unngå inntektstap med sykeavbruddsforsikring i Storebrand

 

Tegn forsikring hos Storebrand ved å trykke på den midterste knappen under kalkulatoren for beregning av sykehjelp.

 

Privatpraktiserende leger under 62 år kan etablere sykeavbruddsforsikring i Storebrand, og forsikringen kan beholdes til fylte 72 år. Forsikringen har aldersdifferensiert premie, og premienivået er tilpasset den enkeltes risiko.

 

  

 

Hadde du sykeavbruddsforsikringen din i Tryg - og ble sykemeldt før 1.4.2018? Kontaktinformasjon for å melde skade finner du her: Tryg skadeskjema