Unngå inntektstap med sykeavbruddsforsikring i Storebrand

 

Tegn forsikring hos Storebrand ved å trykke på den midterste knappen under kalkulatoren for beregning av sykehjelp.

 

Privatpraktiserende leger under 62 år kan etablere sykeavbruddsforsikring i Storebrand, og forsikringen kan beholdes til fylte 72 år. Forsikringen har aldersdifferensiert premie, og premienivået er tilpasset den enkeltes risiko.

 

  

 

Nærmere informasjon om ordningen - se www.storebrand.no/legeforeningen