Unngå inntektstap med sykeavbruddsforsikring i Storebrand

Den 1. april 2018 overtar Storebrand SOPs kollektive sykeavbruddsforsikring fra Tryg. Allerede 1. februar 2018 overtar Storebrand imidlertid nysalget av sykeavbruddsforsikringen.

 

For å få avklart ditt forsikringsbehov må du fylle ut vår kalkulator for sykehjelp. Fyll ut med dine opplysninger om organisering og regnskapsinformasjon, og er du i tvil sjekk de blå info-boksene. For å få oppgitt ditt inntektstap ved eventuell sykdom og se hvordan inntektstapet kan dekkes med forsikring - se nederst i kalkulatoren.

 

Tegn forsikring hos Storebrand ved å trykke på knappen helt nederst til høyre under kalkulatoren.

 

Privatpraktiserende leger under 62 år kan etablere sykeavbruddsforsikring i Storebrand, og forsikringen kan beholdes til fylte 72 år. Forsikringen har aldersdifferensiert premie, og premienivået er tilpasset den enkeltes risiko.

 

Har du sykeavbruddsforsikringen din i Tryg i dag - se vedlagte forsikringsvilkår. Kontaktinformasjon for å melde sykdom finner du her: Tryg skadeskjema