Kontaktinformasjon ved sykdom

Ved en eventuell skade - send inn skadeskjema til Tryg Forsikring uten ugrunnet opphold.

 

Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt til Tryg Forsikring innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jfr. Forsikringsavtaleloven (FAL) paragraf 18-5.

 

Vedlagte egenerklæringsskjema sendes sammen med sykemelding del B til:

 

Tryg Forsikring

Personskade Bedrift 3F1

Postboks 7070

5020 BERGEN

 

Tel: 04040 eller 55 17 23 69

E-post: personskade@tryg.no

 

Avtalenummer i Tryg er 4036373.