Legehelse

Les mer om blant annet det landsdekkende støtteapparatet - Kollegastøtte - som finansieres av SOP, våre årlige Seniorseminar, LEFO - Legeforskningsinstituttet og ressurssenteret Villa Sana.