Seniorseminar

egeforeningens pensjonsforberedende seminar på Soria Moria avholdes vår og høst og retter seg mot leger i alderen 60+ med ledsagere. Målet er å øke bevisstheten om endringene du står ovenfor i årene før pensjonsalder, og avklare eventuelle spørsmål om din fremtidige pensjon.

 

 

 

Reise og opphold betales i sin helhet av Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger. Hver deltaker avkreves en kursavgift på kr. 3 500. Kursavgift for ledsager er kr. 1 750.

 

Kommende Seniorseminar finner sted den 30. september - 1. oktober 2020.

 

For ytterligere informasjon, kontakt Hildegunn Dallande-post eller tel: 23 10 90 00 - tilvalg 3 (SOP).