Seniorseminar

Legeforeningens pensjonsforberedende seminar på Soria Moria avholdes vår og høst og retter seg mot leger i alderen 60+ med ledsagere. Målet er å øke bevisstheten om endringene du står ovenfor i årene før pensjonsalder, og avklare eventuelle spørsmål om din fremtidige pensjon.

 

 

 

Reise og opphold betales i sin helhet av Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger. Hver deltaker avkreves en kursavgift på kr. 3 300. Kursavgift for ledsager er kr. 1 650.

 

Kommende Seniorseminar 2019 finner sted den 16. - 17. oktober.

 

For ytterligere informasjon, kontakt Kristin H. Thoresene-post eller tlf. 23 10 91 91.