Hvordan søker du?

Du må søke på eget søknadsskjema. På side to står det hva slags dokumentasjon SOP trenger.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er seks måneder fra første permisjonsdag. Dette betyr at SOP ikke utbetaler stønad for lenger tid tilbake enn seks måneder før søknaden ble mottatt i ordningen.