Avbruddsytelser for vikar i privat praksis

Varigheten av vikariatet forut for det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer, er avgjørende for beregningsmåte ved avbruddsytelser.

 

For beregning av ytelse etter ordinær praksis  forutsettes at  vikariatet har vart i

  • Sykehjelp: minst tre måneder forut for arbeidsuførheten
  • Fødselsstønad: minst seks måneder forut for fødselen
    • (ikke permisjonstidspunktet)  
  • Adopsjonsstønad: minst tre måneder forut for adopsjonstidspunktet
  • Pleiepenger/opplæringspenger: minst tre måneder forut for start vedtak fra NavHvis ikke karensbestemmelsene er oppfylt, eller fra det tidspunkt avtalt vikariat opphører i løpet av stønadsperioden: Kan ha rett til ytelsen sykehjelp

Rett til inntil 25 % av seks G fra SOP, men ikke høyere enn hva ordinær beregning ville utgjort

Men ikke rett til fødselsstønad, adopsjonsstønad og pleie-/opplæringspenger

 

Ytelse til vikar skal ikke overgå ytelsen praksisinnehaver ville hatt rett til.