Hvordan søker jeg fødselsstønad?

Du søker om fødselsstønad ved å bruke vedlagt søknadsskjema. På skjemaets side to står det hva SOP trenger av dokumentasjon.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er seks måneder fra første fraværsdag. Dette betyr at du ikke får utbetalt stønad for lengre tid tilbake enn seks måneder fra søknaden er mottatt i ordningen.