SOP tilstår stønad når leger må være borte fra praksis pga omsorg for kronisk eller alvorlig syke barn

Det må foreligge vedtak om enten pleiepenger eller opplæringspenger fra Nav. SOP tilstår stønad for tilsvarende tidsrom og med tilsvarende gradering som fastsatt i vedtak fra Nav.

 

For vikar - se egne bestemmelser.