Legeforetakenes pensjonsordning

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Den norske legeforening inngikk høsten 2008 samarbeidsavtale med Storebrand om ny tjenestepensjonsordning for private legevirksomheter - Legeforetakenes pensjonsordning (LP).

 

 
Avtalen omfatter skattemessig gunstig tjenestepensjonsordning for privatpraktiserende leger. Pensjonsrettigheter som er oppspart gjennom denne ordningen holdes utenfor ved beregning av pensjoner fra SOP.

 

 KONTAKTPUNKT VED:

 TELEFON 

 E-POST

 Etablering av tjenestepensjon 

 Tel 22 31 52 77

 bedrift@storebrand.no

 Spørsmål om eksisterende avtale

 Tel 22 31 55 50 

 otp@storebrand.no

 

 

Nærmere informasjon om ordningen og skjema som kan sendes inn for å bli kontaktet - se www.storebrand.no/legeforeningen