Alderspensjon er forbeholdt leger autorisert før 1. januar 1993

Alderspensjon fra SOP bidrar til å sikre deg inntekt når du blir pensjonist. Her finner du som nærmer seg pensjonsalder informasjon om hva som er viktig å tenke på, og hvordan du søker SOP om alderspensjon.