Hvem kan få alderspensjon fra SOP?

For å ha rett til alderspensjon fra SOP, må du være autorisert som lege i Norge før 1.1.1993.

 

Det gis ikke alderspensjon til en person som mottar uførepensjon etter en uføregrad på 100 prosent. SOP gir ikke gradert alderspensjon - unntatt i de tilfeller du også mottar gradert uførepensjon.

 

Dersom du har barn under 18 år som du har forsørgeransvar for, økes alderspensjonen fra SOP med 55 prosent av pensjonsreferansen* (i 2019 kr 50 325).

 

*Pensjonsreferansen er en beregningsfaktor som har betydning for retten til ytelser, og for størrelsen på ytelsene.

  •   Fastsettes av SOPs styre en gang per år - med virkning fra 1. januar året etter. 
  •   Pensjonsreferansen for 2019 utgjør kr 91 500.