Hvordan tjener du opp til alderspensjon?

Opptjeningstid får du for hvert år du har drevet legevirksomhet i heldagsarbeid i Norge.

 

  • Opptjeningstiden starter fra det tidspunktet du starter, og opphører på det tidspunktet du slutter å drive legevirksomhet i Norge, eller tar ut alderspensjon fra ordningen - senest ved fylte 70 år
  • Full opptjeningstid er 35 år
  • Pensjonen reduseres med 1/35 for hvert år medlemmet mangler på full opptjeningstid
  • Opptjeningstiden stanser ved uttak av alderspensjon, selv om du fortsetter å drive legevirksomhet
  • Opptjening inkluderer turnus
  • Husk at alt over 6 måneder regnes som 1 år