Kan du kombinere arbeid og alderspensjon?

Du kan fritt kombinere alderspensjon fra SOP med arbeid - uten at pensjonen blir redusert. Dette gjelder også for alderspensjon utbetalt fra Nav. Vær imidlertid oppmerksom på at offentlig tjenestepensjon kan ha andre regler å forholde seg til.