Samordning

Pensjon fra SOP skal f.eks. samordnes med offentlige og private tjenestepensjonsordninger (opptjent gjennom arbeidsforhold) bortsett fra pensjon opptjent gjennom Legeforetakenes pensjonsordning (LP-ordningen). Dette betyr at du må søke om pensjon fra dine eventuelle tjenestepensjonsordninger samtidig som du søker om pensjon fra SOP. 

 

Samordning innebærer at pensjonen fra SOP skal reduseres med samordningsfradrag, mens pensjonen fra tjenestepensjonsordningen utbetales fullt ut.

 

Pensjonen fra SOP samordnes ikke med pensjon fra folketrygden, eller fra privat pensjonssparing (som ikke er opptjent gjennom arbeidsforhold).