Hvordan søker du om barnepensjon?

For å ha rett til barnepensjon fra SOP, må du søke om barnepensjon fra alle tjenestepensjonsordninger avdøde har opptjent rettigheter i. Du må søke om barnepensjon ved å bruke vedlagte søknadsskjema. På skjemaets side 2 står det hva SOP trenger av dokumentasjon. Gjenlevende ektefelle og barn mellom 18 og 20 år må fylle ut hver sitt søknadsskjema.

 

 

Tjenestepensjon er pensjon der arbeidsgiver har spart til pensjon for sine ansatte. Dette kan være både innskuddspensjon, ytelsespensjon og hybridpensjon, men ikke pensjon fra folketrygden.

 

Pensjoner fra SOP gis tidligst fra det tidspunkt det er opplyst om all tjenestepensjon du har opptjent rett til, og som SOP skal samordne med. Dette gjelder også eventuell tjenestepensjon der du ikke har rett til utbetaling fra samme tidspunkt som pensjonen fra SOP ønskes utbetalt. 

 

Søknadsfrist

Barnepensjon ytes ikke for lengre tid tilbake enn seks måneder fra søknaden kom inn til ordningen.