Hvordan beregnes ektefellepensjon?

Ektefellepensjon beregnes til 75 prosent av SOPs pensjonsreferanse (i 2019 kr 68 625).

 

Full opptjeningstid er 35 år

Pensjonen reduseres med 1/35 for hvert år det avdøde medlemmet mangler på full opptjeningstid

Ektefellepensjon samordnes med pensjon fra tjenestepensjonsordninger