Kan du kombinere arbeid og ektefellepensjon?

Du kan fritt kombinere arbeid og ektefellepensjon fra SOP. 

 

I tillegg til ektefellepensjon fra SOP kan etterlatte ha krav på etterlattepensjon fra folketrygden. Denne blir utbetalt av NAV.