Hvordan søker du om uførepensjon?

For å ha rett til uførepensjon fra SOP, må du søke om uførepensjon fra alle tjenestepensjonsordninger du har opptjent rettigheter i. Du må søke om uførepensjon ved å bruke vedlagte søknadsskjema. På skjemaets side 2 står det hva SOP trenger av dokumentasjon.

 

Tjenestepensjon er pensjon der arbeidsgiver har spart til pensjon for sine ansatte. Dette kan være både innskuddspensjon, ytelsespensjon og hybridpensjon, men ikke pensjon fra folketrygden.

 

Pensjoner fra SOP gis tidligst fra det tidspunkt det er opplyst om all tjenestepensjon du har opptjent rett til, og som SOP skal samordne med. Dette gjelder også eventuell tjenestepensjon der du ikke har rett til utbetaling fra samme tidspunkt som pensjonen fra SOP ønskes utbetalt. 

 

Søknadsfrist

Uførepensjon ytes ikke for lengre tid tilbake enn seks måneder fra søknaden kom inn til ordningen.