Kan du kombinere arbeid og uførepensjon?

Du kan kombinere arbeid og uførepensjon fra SOP, men uføregraden forutsetter at du ikke har inntekt over inntektsgrensen fra Nav.

 

Det er en grense for hvor mye inntekt du kan ha før uføretrygden fra Nav justeres noe ned. Det vil likevel lønne seg å jobbe. Uføretrygden fra Nav justeres opp hvis inntekten din blir lavere igjen.

 

Opplysningsplikt

I henhold til SOPs vedtekter har man plikt til å opplyse om forhold som har innvirkning på utbetalinger fra SOP, for eksempel endring i uføregrad, friskmelding, overgang til ny ytelse fra Nav, eller lønn ved gradert uførhet.