Unngå inntektstap med sykeavbruddsforsikring i Storebrand

 

Tegn forsikring hos Storebrand ved å trykke på den midterste knappen under kalkulatoren for beregning av sykehjelp.

 

Privatpraktiserende leger under 62 år kan etablere sykeavbruddsforsikring i Storebrand, og forsikringen kan beholdes til fylte 72 år. Forsikringen har aldersdifferensiert premie, og premienivået er tilpasset den enkeltes risiko.

 

 

Sikker oversendelse av sensitive opplysninger til Storebrand kan gjøres på følgende måte:

Sikker e-post til Storebrand klikk her eller logg deg inn på dine personlige sider her.

Alternativt send per post til Storebrand Livsforsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker. Konvolutten merkes med "Melding om forsikringstilfelle".

  

Nærmere informasjon om ordningen - se www.storebrand.no/legeforeningen