Avbrudd i privat praksis

Er du syk? Er du gravid? Har du et alvorlig sykt barn? Da kan du søke om støtte fra SOP.

Pensjon

Skal du pensjonere deg? Er du helt eller delvis ufør? Lurer du om ektefelle/samboer vil få pensjon dersom du dør?

Medlemskap

Er du sykehuslege eller privatpraktiserende lege? Medlemsskap i SOP favner vidt.

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjemaer til ordningens ytelser.

Om SOP

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger